Temat na rozprawke matura 2022

Pobierz

Napiszcie koniecznie, jak Wy poradziliście sobie z tym tematem :) Zapisz się na newsletter .May 4, 2021TodayRozprawka problemowa — wypracowanie maturalne (mój autorski program) Matu­ry coraz bli­żej, zatem byście uspraw­ni­li swo­je umie­jęt­no­ści pisa­nia wypra­co­wań - seria wpi­sów, któ­re doty­czą typów prac matu­ral­nych.. , Władza ma destrukcyjną moc., Miłość to siła niszcząca czy budująca?, 6.. Matura pisemna 2015: Wolna wola człowieka czy siły od niego niezależne - co przede wszystkim decyduje o ludzkim losie?. Warto zapoznać się z tematem i tekstem zanim zaczniecie czytać prace kolegów.Poniżej znajdują się tematy rozprawek maturalnych, które pojawiały się na maturze od 2015 do 2019 roku.. Rozważ problem, odwołując się do podanego fragmentu dramatu Williama Szekspira oraz do innych tekstów kultury.. , Patriotą można być zarówno w czasie wojny, jak i pokoju.. "Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać" - uzasadnij podane stwierdzenie.. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie egzaminu maturalnego2 ogłaszam listę jawnych zadań w części ustnejApr 12, 2022 Specjalnie dla Was przygotowałam filmik, na którym pokazuję, jak można było podejść do tematu: Czy ambicja ułatwia człowiekowi osiągnięcie zamierzonego celu?. 2 pkt 10 lit. a tiret piąte ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty1 oraz § 6 ust..

Muszę napisać rozprawkę na dowolny temat.

Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów.. Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanego fragmentu Lalki, całego utworu Bolesława Prusa oraz innego tekstu kultury.. Tym razem pierw­szy temat matu­ry pod­sta­wo­wej: roz­praw­ka problemowa.May 3, 2022May 6, 2022Apr 12, 2022May 23, 2022Matura z języka polskiego w XV Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku, 4.05.2022 Matura 2022 - język polski, podstawowy - tematy 4.05.2022.. Co było na maturze?May 4, 2021Jun 2, 2022Komunikat w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w 2023 r. Strona 2 z 21 Na podstawie art. 9a ust.. 2 oceny | na tak 100%.May 9, 2022May 5, 2021wina i kara, namiętność, małżeństwo, wybory, zbrodnia, zło, przemiana bohatera, jednostka a historia.. Matura pisemna 2016:Napisz rozprawkę, w której uzasadnisz, że śmiech niekiedy może być nauką.. , Wyprawa, wędrówka, tułaczka.. - podróż niejedno ma imię.May 4, 2022May 4, 2022Przypuśćmy, że piszemy rozprawkę na następujący temat: Czy można kierować miłością przy pomocy rozumu?. Czemuż ty jesteś Romeo!. Oczywiście do tych, w których mowa jest o władzy, sposobach jej zdobywania - krwawych, podstępnych czy (rzadziej) nienagannych moralnie, o wpływie władzy na psychikę człowieka, władzy jako obsesji i władzy jako misji.Oct 10, 2021Matura 2021 już za nami!.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt