Zapisz wyrazy od ktorych powstaly podane rzeczowniki

Pobierz

Na przykład : chełmińskie-Chełmno.. trolle hobbit mag elf Nawigacja po wpisach 1 2 3 … 49 →Przydatność 50% rekcja rzeczownika.. Wypisz przymiotniki utworzone od nazw miast leżących nad Wisłą.. - zawierające ż wymienne Przedmiot: Język polski / Szkoła podstawowa: 3 rozwiązania: autor: ECinkel 30.4.2010 (08:04)Przymiotnik dostosowuje swoją formę do określanego rzeczownika.. Przykład: palić —> za/palić - > zapał/ny przemilczenie kupiec dorosły sennosc sernik Q Do wymienionych wyrazów dopisz wyrazy pochodne o wskazanych obocznościach w temacie.na podanych tabliczkach odszukaj przymiotniki zlozone od jakich nazw powstaly te slowa.. Wesoły chłopiec idzie do szkoły.. Podane wyrazy wpisz w odpowiednie miejsca tabeli.. Mały piesek skacze.. Co oznaczaja slowa Duch i Dusza?. Wynotuj i. nazwij formanty, za pomocą których powstały wyrazy pochodne.. Utwórz czasowniki według wzoru.. Od .. Do wymienionych wyrazów dopisz takie wyrazy pochodne, w których wystąpią podane oboczności samogłoskowe i spółgłoskowe.zad.1.. 17755.Do podanych rzeczowników dopisz przymiotniki,które trafnie określą cechy nazywanych osób i rzeczy.. Książki Q&A Premium.. Question from .uzasadnij pisownię ą lub ę w podanych wyrazach,zapisując odpowiednie Przedmiot: Język polski / Szkoła podstawowa: 2 rozwiązania: autor: kacha 26.4.2010 (16:37) Zapisz odpowiednie synonimy podanych wyrazów..

Zapisz wyrazy, od których powstały nastepujące rzeczowniki.

k:c g:dz l:ł s:si c:ci n:ni k:ki g:gi d:dina podanych tabliczkach odszukaj przymiotniki zlozone od jakich nazw powstaly te slowa.. Podane wyrazy wpisz w odpowiednie miejsca tabeli.. Z tego tekstu co napisze potrzebne sa mi a rzeczowniki wlasne b rzeczowniki pospolite c czsownik w formie osobowej (5) .. Wyrazy, których nie da się wpisać, bo są innymi częściami mowy pozo - Pytania i odpowiedzi - Język polski.. Podaj jedną z reguł ortograficznych uzasadniających pisownię tych słów.. Podkreśl w zdaniach przymiotniki.. Agnieszka ma czerwony tornister.. 5 Podane wyrazy wpisz do tabeli.. Wpisz w odpowiednie miejsce diagramu kolejny wyraz bliskoznaczny do podanych wyrazów , zaczynających się od ,,nie".. Napisz w stopniu najwyższym podane przymiotniki: .podkresl rzeczowniki w podanych zwiazkach wyrazowych.Oddziel w nich temat od koscowki.Zapisz wyrazy,w ktorych wystepuja tematy oboczne marzenie scietej glowy zyc w swiecie marzen spogladac z tesknota gubic sie w myslach miec wizje przyszlosci wyobraznia bez granicRzeczowniki złożone określające osoby.. Uzasadnij ich pisownię.. ; człowiek N. l.mn ; chrześcijanin D. l.mn.. Wpisz w odpowiednie miejsce diagramu kolejny wyraz bliskoznaczny do podanych wyrazów , zaczynających się od ,,nie".4. śledztwo- dowództwo- inwalidztwo- ohydztwo- paskudztwo- sąsiedztwo-Zapisz rzeczowniki od których zostały utworzone wymienione określenia..

Przeczytaj głośno i wyraźnie podane rzeczowniki.

; ręka N. l.mn.. Rzeczowniki złożone składają się z dwóch lub więcej wyrazów, przy czym ostatni wyraz zawsze jest rzeczownikiem.. Rejestracja.. Język polski - szkoła podstawowa.. Odtąd na pamiątkę tego zdarzenia….Język polski- szkoła podstawowa.. Utwórz formy słownikowe od podanych przymiotników.. żołnierski- pasterski- rycerski- murarski-Zapisz rzeczowniki od których zostały utworzone wymienione określenia.Dopisz do podanych wyrazów (wyrażeń) wyrazy (wyrażenia) bliskoznaczne.. Wyciągnij wniosek, od jakich części mowy tworzymy rzeczowniki pochodne?. uzupełnij treść .Napisz wyrazy pokrewne do słowa orator 3-4.. .Do podanych wyrazów dopisz wyrazy pokrewne 2011-03-22 14:02:03 Do podanych wyrazów dopisz trzy wyrazy bliskoznaczne 2009-10-24 16:20:19 od podanych wyrazów utwórz po 3 wyrazy pochodne 2013-04-17 23:22:04J-jj Do podanych wyrazów dopisz w odpowiednie miejsca wyrazy podstawowe i pochod­ ne.. gruby, młody, zimny, złotyDopisz wyrazy, od których utworzono podane rzeczowniki pochodne.. Rzeczowniki złożone stanowią w języku niemieckim bardzo dużą grupę.. pocztówka, pachnące, dzięcioł, przybiegła, kolorowa, zaniósł kolega, wysoki, śpiewa Z jakimi dźwiękami kojarzą się podane rzeczowniki?. 2012-05-28 21:09:36; Zapisz skrótowce powstałe od wyrazów z ramki i .Połącz ze sobą podane wyrazy tak, aby powstały cztery rzeczowniki złożone..

Zapisz wyrazy podstawowe, od których utworzono podane słowa.

Rzeczownik złożony ma taki rodzaj jaki ostatni jego wyraz.. ; hrabia N. l.mn.zapisz przyslowki utworzone od podanych przymiotnikow 2010-05-06 22:13:00; Wpisz brakujące nazwy zawodów.. =.Zapisz czasowniki, od których utworzono podane wyrazy: budowniczy, nauczyciel, czytelnia, pożyczka, wahadło, twórca, pismo, życie i skok.. Zielona kapusta leży.. 4.Uporządkuj podane rzeczowniki wpisując je w odpowiedniej formie do tabeli - ia występuje po p, b, f, w, m w wyrazach rodzimych - ia występuje po p, b, f, w, m, w wyrazach obcych - ia… .Uporządkuj podane rzeczowniki wpisując je w odpowiedniej formie do tabeli - ia występuje po p, b, f, w, m w wyrazach rodzimych - ia występuje po p, b, f,.Zapisz przykłady wyrazów, w których występują oboczności wskazane na rysunkach.. 2012-03-29 18:37:32; Zredukuj wyrazy podobne i oblicz wartość wyrażeń dla podanych zmiennych .Ułóż i zapisz zdania, w których podane rzeczowniki wystąpią we wskazanych formach.. Poprzez sposób czytania uwydatnij związek z dźwiękami, od których pochodzą te wyrazy.. Zobacz więcej.. Ewa.. Logowanie.. przyjaciel D. l.mn.. Szare radio gra.. Kierownik, kłamstwo, sprawdzian, pisanie, groźba, paliwo, uczeń,zdrowie, złość, śmiałość, głupiec, dobroć, siniak, dzikus, biel, księgarnia,kwiatuszek, psisko, czytelniczka, dzieciątko, wiatrak, lwowianin.177.Dopisz wyrazy, od których utworzono podane rzeczowniki pochodne..

Pierwsze litery zostały podane.

2013-04-20 18:10:39; Utwórz rzeczowniki od podanych wyrażeń przyimkowych: po jeziorze, po lesie, za lasem, pod wieczorem, po ziemi, na ramieniu, pod ręką, za uchem.. Podaj nazwy miejscowości od których powstały te przymiotniki.. Dla ułatwienia podano niektóre litery.. Zapiecek - Podhale - Zalesie - Nabrzeże - Zagłowek - Podzamcze Pomorze - BardzoProsze o pomoc ;)Od jakich wyrazów powstały podane poniżej rzeczowniki?. W każdym wyrazie pochodnym oddziel temat słowotwórczy od formantu.. 2013-02-13 19:41:01; Zapisz przymiotniki utworzone od podanych rzeczowników: 2012-02-27 19:41:39; Zapisz podane liczby cyframi?. smacznej - .. apetycznymi - .. Ułóż i zapisz tutaj lub w zeszycie zdanie z nazwą potrawy mającej cechy, o których była mowa w poprzednim ćwiczeniu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt