Konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej

Pobierz

Okres ten może być przedłużony do 8 lat, jeżeli do osiągnięcia wieku emerytalnego pracownikowi brakuje nie więcej niż 2 lata.im.. Przy czym stosunek pracy z kandydatem wybranym nawiązuje się maksymalnie na 6 lat.. Nov 22, 2021Dec 15, 2021Dec 15, 2021Apr 30, 2021Jun 10, 2022W Publicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej przeprowadza się konkursy na stanowisko: 1)kierownika zakładu, z wyjątkiem kierownika samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej, 2)zastępcy kierownika zakładu w zakładzie, w którym kierownik nie jest lekarzem, 3)ordynatora, 3a)ordynatora - kierownika kliniki, 3b)ordynatora - kierownika oddziału klinicznego,Oddziałowej Stanowisko Piel.. Gen. Jerzego Ziętka ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki .3 czerwca, 2022 Posted by ac Ogłoszenia, Praca 0 thoughts on "Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Bloku Operacyjnego Dzieci" Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im.. Przełożonej Dokumenty, które muszą złożyć kandydaci zgłaszający się do konkursu: 1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem; 2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo; 3) opisany przez.Todayogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej: Oddziału Chirurgii Onkologicznej i Chirurgii Ogólnej, Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii, Działu Anestezjologii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziału Urologii w SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im..

Św. Jadwigi Królowej w RzeszowiePraca: Pielęgniarki oddziałowej.

Wojska Polskiego 35dyrektor szpitala uniwersyteckiego nr 1 im.. Pełny etat, praca tymczasowa, niepełny etat.. Powiadomienia o nowych ofertach pracy.. Następnie kierownik podmiotu leczniczego w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego, ogłasza nowy konkurs.Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej I Kliniki Pediatrii i Gastroenterologii Dziecięcej Dyrektor Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów ponownie ogłasza konkurs na stanowisko: Pielęgniarki Oddziałowej I Kliniki Pediatrii i Gastroenterologii DziecięcejKONKURS NA STANOWISKO PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ I ODDZIAŁU REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ Dyrekcja SP ZOZ "Repty" Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im.. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego.Konkursy Konkurs nr 4/2021 - Konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki Konkurs nr 3/2021 - Konkurs na stanowisko ordynatora Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Częstochowie Konkurs nr 2/2021 - Konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w CzęstochowieW przypadku zgłoszenia tylko jednej kandydatury w konkursie na stanowisko pielęgniarki oddziałowej, dane postępowanie konkursowe należy zakończyć.. Konkurencyjne wynagrodzenie.. Gen. Jerzego Ziętka ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej I Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej Kategoria konkursu Personalne Termin składania ofert od 2022-06-21 Termin składania ofert do 2022-07-04 Status konkursu trwające Załączniki Ogłoszenie o konkursie..

Gen. J. Ziętka w Tarnowskich Górach ogłasza konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej I Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej.

ZZOZ w Cieszynie" prosimy kierować w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia na adres: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie, ul. Bielska 4, 43-400 CieszynPielęgniarka oddziałowa jest osobą, która zarządza pracą personelu podległego, ustala sposób realizacji kompleksowej i ciągłej opieki pielęgniarskiej, ocenia pracę podległego personelu, dba o zaopatrzenie oddziału w leki, środki opatrunkowe i inne środki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oddziału.. 10-228 Olsztyn, Al.. RTF, 46,31 KB30451;dyrektor-samodzielnego-publicznego-zakladu-opieki-zdrowotnej-repty-gornoslaskie-centrum-rehabilitacji-im-gen-jerzego-zietka-oglasza-konkurs-na-stanowisko-pielegniarki-oddzialowej-i-oddzialu-rehabilitacji-n-1;Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im.. należy składać w ciągu 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia pod adresem: Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego.. a. jurasza w bydgoszczy ogłasza konkurs na stanowisko: pielęgniarki oddziałowej kliniki urologii ogólnej i onkologicznej, pielęgniarki oddziałowej oddziału klinicznego anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci oraz pielęgniarki oddziałowej kliniki chirurgii ogólnej, chirurgii wątroby i …Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6.02.2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt