Zakres czynności intendenta w szkole

Pobierz

Pomoc administracyjna pracuje od godziny 7³º do godziny 15³º .. krzycho 26-10-2004 20:08:23 [#02] od Henia.. Musi on więc przestrzegać zasad związanych z żywieniem osób w takim wieku.Aktualnie pracuje jako intendent w szkole podstawowej, dorywczo zajmuję się układaniem jadłospisów dla swoich podopiecznych i prowadzę zajęcia fitness w wiejskiej świetlicy.1.. Wicedyrektor podczas nieobecności w pracy dyrektora szkoły z uzasadnionych powodów, przejmuje uprawnienia zgodnie z jego kompetencjami, a w szczególności podejmuje decyzje w sprawach pilnych, 3.Zakres obowiązków intendenta w przedszkolu.. Prowadzenie ewidencji przyjętych i wydanych towarów na kartotekach magazynowych.. Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze.. Bezpośrednim przełożonym pomocy administracyjnej jest dyrektor przedszkola.. Daje mu 100 % gwarancję ułożenia prawidłowego jadłospisu, ponieważ wszystkie obliczenia zostały sprawdzone przez Instytut Żywności, ponadto na odpowiedniej wersji programu pracują również pracownicy sanepidów .Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności intendenta w przedszkolu.. Dyrektor Zespołu Szkół w Serokomli ogłasza nabór na wolne stanowisko intendenta od dnia 01 grudnia 2021 r. I.. Obowiązki intendenta planowanie posiłków według zapotrzebowania kalorycznego, przygotowywanie jadłospisów, zamawianie produktów spożywczych, prowadzenie dokumentacji w zakresie żywienia, sprawowanie kontroli nad pracę personelu gospodarczego.Internetowy Słownik Języka Polskiego PWN podaje następująca definicję intendenta: "pracownik administracji zarządzający sprawami gospodarczymi danej instytucji"..

Szkoła Przedszkole.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW INNYCH PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA § 1 Zakres obowiązku pomocy nauczyciela: 1.. 5.zakres obowiązków (czynności) intendentki w szkole: strony: [ 1 ] Konto zapomniane 26-10-2004 18:41:06 [#01] Bardzo Was proszę o pomoc, ponieważ mam wiekowy zakres obowiązków.. Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze.. ZAKRES CZYNNOŚCI INTENDENTKI SZKOLNEJStarszy intendent pracuje od godziny 7³º do godziny 15³º .. Zapomniałem hasła.. Odpowiedź może zaskoczyć (WIDEO) 3.. Nadzor-pedagogiczny.pl Zarządzanie placówką Dokumenty Procedury, regulaminy, wnioski.V.. Program do kuchni w szkole Wikt (wersja dla szkoły) doskonale wspomaga pracę Intendenta i Dietetyka w szkole.. w ustalaniu jad?ospis w zgodnie z zasadami prawid?owego ?ywienia.3.. Nadzor-pedagogiczny.pl Zarządzanie kadrą Dokumenty Dokumentacja kadrowa.Są p-la, które maja etat sekretarki (korespondencja, sprawozdania,inwentaryzacja, odpłatność, kontakt z WO) a intendent ma zakupy, nadzór w kuchni i swoje nieszczęsne papierzyska+komputer z oprogramowaniem do swoich prac.Są też p-la, gdzie 1-2 osoby muszą robić za intendenta, sekretarkę, płacową, księgową, gońca i nikt się ich ..

Ogłasza nabór na stanowisko intendenta.

Zamów abonament.. Osoby, pracujące na tym stanowisku, zajmują się wyposażeniem oraz zaopatrywaniem danej instytucji w artykuły spożywcze.. Wzór dokumentu może być wykorzystany do każdego typu szkoły.. Czas pracy pomocy administracyjnej wynosi 40 godzin tygodniowo.. Wymiar zatrudnienia : cały etat.. Przyjmowanie towar w pod wzgl?dem ilo?ciowym i jako?ciowymzgodnie z procedurami HCCP.. Szko?a Podstawowa nr 4 z Oddzia?ami Integracyjnymi ZachodniopomorskieDo zakresu czynności intendenta należy m.in.: kierowanie żywieniem w placówce (nadzór nad prawidłowym sporządzaniem posiłków zgodnie z kalorycznością i normami żywienia, sporządzanie jadłospisów, kontrola sanitarna w zakresie żywienia, dbałość o zapasy żywnościowe, dokumentacja żywieniowa),Podstawowe obowiązki intendenta to tworzenie menu dla dzieci w przedszkolu.. Intendent zatrudniany jest najczęściej w placówkach edukacyjnych - przedszkolach oraz szkołach.. Do niedawna osoba pracująca na stanowisku intendenta musiała posiadać wykształcenie średnie (preferowane gastronomiczne), być niekaralna.Zakres obowiązków intendenta Szczegółowe zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników obsługi Zasady żywienia w szkole i przedszkolu Zalecenia przy sporządzaniu podstawowych posiłków Ogólne zalecenia dotyczące doboru produktów żywnościowych i metod obróbki technologicznej Praktyczne zasady obróbki kulinarnej produktów spożywczychZakres obowiązków pomocy administracyjno-biurowej Przedszkola Nr 3 w Lubsku..

Do obowiązków starszego intendenta należą czynności : 1.ZAKRES OBOWIĄZKÓW WICEDYREKTORA .

Dodatkowe informacje: Szkolenie doskonalące.. Bezpośrednim przełożonym starszego intendenta jest dyrektor przedszkola Starszy intendent nadzoruje również pracę pracowników obsługi.. gen. Władysława Sikorskiego.. Intendent w szkole - zakres obowiązków .Głównie jednak odnosi się to do pracy w szkołach, gdzie intendent zajmuje się przede wszystkim komponowaniem jadłospisów dla dzieci, zaopatrzeniem placówki w artykuły spożywcze i nadzór nad odpowiednim przygotowaniem, przechowywaniem i rozliczeniem tych produktów.Nadzor-pedagogiczny.pl Zarządzanie placówką Dokumenty Procedury, regulaminy, wnioski Zakres obowiązków intendenta w szkole Zakres odpowiedzialności i obowiązków intendentki.. Wymagania niezbędne - posiada obywatelstwo polskie - ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznychSzczegółowy zakres obowiązków ustalany jest przez osobę, kierującą dana placówką, w której odbywa się żywienie zbiorowe (dyrektor szkoły, więzienia, kierownik kolonii itp.) Kto może być intendentem?. - Wykształcenie średnie (mile widziane wykształcenie kierunkowe - technolog żywienia, dietetyk lub wykształcenie .Intendent w szkole.. Wymagania niezbędne.. Spełnia czynności opiekuńcze i obsługowe w stosunku do wychowanków poleconych przez nauczyciela danego oddziału oraz wynikające z dziennego rozkładu czynności dzieci, 2. współpracuje z nauczycielką przydzielonej grupy,Ogłoszenie o naborze na stanowisko intendenta..

Pomoc administracyjna nadzoruje również pracę ...Programy do kuchni dla Intendenta - żywienie w szkole.

NADZÓR PEDAGOGICZNY.. Współudział w ustalaniu dekadowych jadłospisów.. Przyjmowanie towarów pod względem ilościowym i jakościowym zgodnie z procedurami HCCP.. Szkoła Przedszkole.. Zwraca on uwagę na skład jakościowy i ilościowy potraw przygotowywanych przez kucharzy.Szkoła Podstawowa nr 50 im.. Zaopatrywanie stołówki szkolnej w potrzebne produkty żywieniowe i gospodarcze.. Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepublicznaIntendent, który posiada takie uprawnienia może pracować w: • Placówkach edukacyjnych, • Cateringu, • Domu pomocy społecznej, • Szpitalu.. Podczas układania planu dla najmłodszych, musi on zwracać szczególną uwagę na to, by posiłki były zdrowe, zróżnicowane, a sama dieta była dobrze zbilansowana.. Zakres obowiązków intendenta: 1.kierowanie żywieniem w placówce, nadzór nad sporządzaniem posiłków zgodnie z zapotrzebowaniem oraz kalorycznością i normami żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży, współudział w sporządzaniu jadłospisów 2. racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi stołówki oraz zasobami materiałowymi magazynu żywieniowego,zakres-obowiazkow-intendenta-w-szkole.. Plany nadzoru pedagogicznego 2021/2022.. Cel szkolenia: Przedstawienie zagadnień pracy intendenta, w tym obowiązków pracy, jej organizacji oraz obsługi dokumentacji.. Sprawozdania z realizacji planu nadzoru pedagogicznego 2021/2022.. Zaopatrywanie sto?. Wsp ?udzia?. Zaloguj.. Starszy intendent wykonuje prace związane z całością spraw administracyjno- gospodarczych.. 42-224 Częstochowa ul. Starzyńskiego 10. : (034) 362-31-66.. Wzór dokumentu może być wykorzystany .Zakres obowiązków intendenta Zakres czynności służbowych dla pracownika administracyjnego, zatrudnionego na stanowisku intendenta.. Zakres odpowiedzialności i obowiązków intendentki.. Umowa : czas określony.. Wzory dokumentów kontrolnych 2021/2022.. - Obywatelstwo polskie.. wki szkolnej w potrzebne produkty?ywieniowe i gospodarcze.2.. Liczba godzin: 26.Dyrektor Zespołu Szkół nr 25 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt