Cechy charakteru człowieka

Pobierz

9. chamstwo.. Oczywiście pożądane są te pierwsze, a zaliczają się do nich między innymi takie jak: bezinteresowność, kreatywność, lojalność, komunikatywność, samodzielność, uczciwość, tolerancja, pracowitość, pragmatyzm, sumienność, wrażliwość zdyscyplinowanie oraz życzliwość.3.. Charakter w psychologii określany jest jako zespół cech, warunkujących nasze zachowanie w różnych sytuacjach.. 8. zdolność do szkodzenia samemu sobie.. Wszystkie dzieci rodzą się z wyjątkową osobowością.. Przykładem cech charakteru określających stosunek do innych ludzi może być: szczerość, koleżeństwo, zarozumiałość, punktualność, niedbałość, pracowitość.W psychologii oraz społeczeństwie wyróżnia się pozytywne i negatywne cechy charakteru.. Prawda jest taka, że jeśli źle opiszesz swoje kompetencje miękkie, rekruter nawet nie zwróci na nie uwagi lub stwierdzi, że nie masz tak naprawdę wiele do zaoferowania.Cechy charakteru bezczelny - insolent, impudent, rude beztroski - careless bezwzględny - relentless buntowniczy - rebelious chciwy - greedy chytry - sly czuły - tender, affectionate dowcipny - witty gadatliwy - talkative głupi - stupid, dull, dumb, dense hojny - generous kapryśny - fussy kłótliwy - quarrelsome leniwy - lazy, idle łatwowierny - gullible małostkowy - petty mądry - wise, clever miły- polite [ ant.. 20) Uczciwość..

W tej lekcji poznasz negatywne cechy charakteru po angielsku.

Oczywiście zależność ta może wynikać z tzw. lepszego startu, bogactwa, itd., ale też ze względu na obecność pewnych zdolności interpersonalnych.Charakter człowieka jest zespołem cech psychicznych.. Złe (negatywne) cechy charakteru — lista Arogancja Bezczelność Chciwość Chytrość Cynizm Egoizm Fanatyzm Lekkomyślność Naiwność Niecierpliwość Nieuczciwość Niewierność Pesymizm Próżność Skąpstwo TupetPozytywne (dobre) cechy charakteru człowieka — lista alfabetyczna: Asertywność Bezinteresowność (altruizm) Dokładność Dobroduszność Empatia Gościnność Grzeczność Komunikatywność Lojalność Obowiązkowość Pomysłowość Pracowitość Punktualność Samodzielność (zaradność) Sumienność Szczerość Troskliwość .Oto lista przykładowych cech charakteru/ osobowości: komunikatywność, odpowiedzialność, uczciwość, punktualność, chęć pomagania innym, wrażliwość, uważne słuchanie, szybka adaptacja, radzenie sobie w trudnych sytuacjach, skuteczne przekonywanie, dokładność i precyzja, spostrzegawczość, skuteczne działanie, myślenie przyczynowo - skutkowe, przewidywanie ryzyka, prawdomówność, posłuszeństwo, dokładne wykonywanie poleceń, dociekliwość, wytrwałość, empatia .Typy osobowości według najpopularniejszych klasyfikacji..

Proszę czekać...Cechy charakteru często zależą od wychowania i kształtowania osobowości człowieka.

Badania mówią, że te 10 cech osobowości jest ważne dla "zdrowej osobowości".. 6. zdolność do gwałtu i zabójstwa.. bezkonfliktowa.. 4) Ciepło (czule i przyjaźnie) 5) Pozytywne emocje (doświadczanie "radości, szczęścia, miłości i podniecenia") 6) Niski poziom gniewnej wrogości.Pozytywne i negatywne, czyli dobre i złe cechy charakteru.. Do dobrych cech zaliczamy przede wszystkim uczciwość, rzetelność, współczucie, wspaniałomyślność oraz hojność, zaś do złych zaliczamy kogoś kto jest władczy a wręcz despotyczny, nietolerancyjny, zarozumiały, obłudny, okrutny, podejrzliwy, zdradliwy, samolubny i wiele innych.Człowiek cechy charakteru - features of characters nauka słów z języka angielskiego.. 4. chciwość.. całuśna.. 10. okrucieństwo.. Określono cztery, podstawowe typy temperamentu, tj. sangwinika, melancholika, choleryka i flegmatyka, jednak rzadko mamy do czynienia z typem w tak zwanej czystej postaci.W psychologii, charakter rozumiany jest jako zespół cech psychicznych danej osoby, które ujawniają się w jej zachowaniu, sposobie bycia, usposobieniu.. Kształtuje go ogromna liczba czynników.. : impolite], kind, courteous mściwy .18) Odpowiedzialność..

Dziś pojęcie to w odniesieniu do człowieka, jest częściej zastępowane sformułowaniem - osobowość.

7. mściwość.. W dużej mierze zależy od sfery emocjonalnej danej jednostki oraz kierujących ją uczuć .odpowiedział (a) 12.12.2010 o 11:44. ambitna.. Introwertyk, ekstrawertyk, flegmatyk, melancholik, sangwinik, choleryk - to pojęcia najczęściej wykorzystywane do nazwania typów charakteru człowieka.. 5. skłonność do zdrad.. ciepła.. bezwzględna.. cicha.. 19) Lojalność..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt