Wytyczne egzaminu ósmoklasisty 2022

Pobierz

Wyniki, sprawozdania.. Harmonogram, komunikaty i informacje.. Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów .. Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2022 r. Egzaminu Ósmoklasisty w PBIS.. Komunikaty .. Zdobyć będzie można maksymalnie 25 punktów, czyli o 5 mniej niż w latach ubiegłych, w tym 15 punktów z zadań zamkniętych, a 10 z zadań otwartych.. Pojawią się tylko 4 zadania otwarte.. Sekcja 1.. Arkusze.. Zobacz podstawę prawną zmian.1 day agoApr 20, 2022Egzamin ósmoklasisty w 2022 r. jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r., zwanych dalej "wymaganiami egzaminacyjnymi" oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania.egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022 Egzamin: Egzamin ósmoklasisty Przedmioty: Język polski Matematyka Języki obce nowożytne Termin egzaminu: Termin główny - styczeń i maj 2022 r. Termin dodatkowy - maj i czerwiec 2022 r. Data publikacji dokumentu: 20 sierpnia 2021 r.May 10, 2022Część ogólna informatora w językach mniejszości narodowych, języku mniejszości etnicznej i języku regionalnym.. Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego od roku szkolnego 2018/2019 + Aneks 2022.Egzamin ósmoklasisty w 2022 r. jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r. , zwanych dalej "wymaganiami egzaminacyjnymi" oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania.Apr 21, 2021Egzamin ósmoklasisty z matematyki w 2022 r. będzie trwać 100 minut..

Informator o egzaminie ósmoklasisty.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt