Dopisz do podanych przymiotników formy w stopniu wyższym i najwyższym

Pobierz

Wyrazy pytajne "¿cómo?. W stopniu wyższym i najwyższym pisownia jest rozłączna, czyli nie lepszy i nie lepiej oraz nie najlepszy i nie najlepiej.• tworzyć formy proste przymiotników w stopniu równym, wyższym i najwyższym • używać tych przymiotników stosownie do kontekstu komunikacyjnego • pytać o przymiotniki • domyślać się znaczeń • jakie końcówki mają przymiotniki w stopniu równym, wyższym i najwyższym • jakie formy mają przymiotniki, którePodane liczebniki połącz z rzeczownikami tworząc poprwne wyrażenie skrzypce, ludzie drzwi, pisklęta Liczebniki: dwa, trzy, pięć, dziesięć 7.Utwórz możliwe formy imiesłowów palić, napalić, budować, zbudować 8.Do przymiotników dopisz w stopniu wyższym i najwyższym: głośny, serdeczny, znany, lubiany 9.Nazwij części mowy w .. (Jak można to przetłumaczyć zdania) 1.Zadanie: zapisz po pięć przymiotników i przysłówków w stopniu wyższym i najwyższym dopisz do nich wyrazy o znaczeniu przeciwstawnym Rozwiązanie: przymiotniki a dobry lepszy najlepszy zły b interesujący bardziej interesującyObok podanych przymiotników w stopniu równym (w różnych przypadkach i rodzajach) wpisz stopień wyższy i najwyższy w tym samym przypadku i rodzaju.. Przymiotniki angielskie z trzema i więcej sylabami stopniujemy opisowo.. *Przymiotniki dwusylabowe i dłuższe w stopniu wyższym poprzedzamy słowem - more, natomiast w stopniu najwyższym słowem - most..

Użyj podanych przymiotników i wyrażenia as … as.

szybkie - szybsze - najszybsze.. nieskuteczny - .-.- nie skuteczniej - .. - nie najostrożniejszy nieostrożnie - .. - .-.-nie najlepszy.-.- nie najlepiej.-.-nie najmądrzejszy.- nie mądrzej - .. nieciekawy -.-.-nie ciekawiej-.3 Do podanych przymiotników i przysłówków w stopniu wyższym i najwyższym dopisz ich przeczenia z cząstką ,,nie'' mądrzejszy,głośniej,lżejszy,delikatniej,najciekawszy,najzimniej,najdalszy,najpilniej.wyższynajwyższy.. Dłuższe przymiotniki "Dłuższe" przymiotniki są jeszcze łatwiejsze w stopniowaniu niż ich krótsza wersja.. Przykłady tworzenia przymiotników w stopniu najwyższym .Przymiotnik TEST - odpowiedzi: 2. b) przysłówek, d) imiesłów, f) imiesłów.. Stopień najwyższy tworzy się przez dodanie przedrostka "naj-" przed formą stopnia wyższego przymiotnika lub -- jeśli przymiotnik stopniuje się opisowo -- przez użycie zamiast słowa "bardziej" słowa "najbardziej".Wpisz do tabeli formy stopnia wyższego i najwyższego przysłówków oraz przymiotników podanych w stopniu równym.lekko,zły, duzo, wysoki, szeroki, mały, Stopień Stopień wyższy Stopień najwyższy.. b) Gorzko.. Pamiętaj też, że jak coś jest "naj" to zawsze dajemy przed tym "the" !. Gorzko bardziej gorzko i najbardziej gorzko.. duża - większa- największa.. Na przykład: nerwowy → bardziej nerwowy.. szczęśliwe,metalowego, iglastym,białą,asfaltowej,elektrycznymi,interesującychFormy stopnia wyższego i najwyższego przymiotników..

równy.Stopniowanie przymiotników angielskich 3+ sylabowych.

Zapisz je w zeszycie.1.. Stopień wyższy i najwyższy.. Gdy chcemy zaznaczyć, że jakaś cecha jest bardziej intensywna wtedy stopniujemy dane słowo poprzez dodanie more w stopniu wyższym oraz the most w stopniu najwyższym.. Zaimki osobowe (kto?). Przykładowe przymiotniki w stopniu wyższym będą więc brzmiały:Stopień wyższy i najwyższy przymiotników.. *Niektóre przymiotniki, takie jak clever, narrow, gentle, friendly, tworzą stopień wyższy i najwyższy na oba sposoby, to znaczy albo przez dodanie końcówek - er .Dopisujemy formy stopnia wyższego i najwyższego: cichy - cichszy - najcichszy..

Wyślij.1.Podaj stopień wyższy i najwyższy przymiotników.

Następnie ułóż zdania, w których zastosujesz zaprzeczone formy przymiotników z poprzedniego ćwiczenia.. gorzko - bardziej gorzko - najbardziej gorzko.W stopniu najwyższym natomiast do przymiotnika w stopniu wyższym dodajemy przedrostek naj-, np. delikatniejszy - najdelikatniejszy , trudniejszy - najtrudniejszy , prostszy - najprostszy .. Możesz użyć także innychW takich wypadkach nawet akcent zdaniowy (wyraźny nacisk na nie) podpowiada pisownię rozłączną, tak że ten wyjątek łatwo zapamiętać.. c) Marcin jest bardziej chory od Anki; 5.Przymiotniki stopniujemy w języku polskim na trzy sposoby: • regularnie - formy stopnia wyższego tworzymy, dodając do tematu przymiotnika w stopniu równym przyrostek -szy lub -ejszy ( szyb szy , ładni ejszy ) , formy stopnia najwyższego tworzymy, dodając do stopnia wyższego przymiotnika przedrostek naj- ( naj szybszy, naj ładniejszy );Dłuższe przymiotniki nie mają formy z końcówką -er.. 4. a)Ta książka jest ciekawsza od tamtej.. Przysłówki tworzone od przymiotników mają w stopniu wyższym postać identyczną ze stopniem wyższym wyjściowego przymiotnika w rodzaju nijakim, np.:Przypomnij sobie, jak zapisujemy formy zaprzeczone przymiotników w stopniu równym, wyższym i najwyższym.. Oceń to zadanie: Średnia: 4.28.. 3. a) ciekawszy, najciekawszy, b) i c) nie da się, d. bardziej chory, najbardziej chory..

clever cleverer quiet quieter 1 Wpisz przymiotniki w stopniu wyższym.

Natomiast gdy chcemy powiedzieć, że danej cechy jest mniej, wtedy dodajemy less w stopniu .Do podanych przysłówków dopisz formy stopnia wyższego i najwyższego.. Do podanych przymiotników i przysłówków dopisz brakujące formy stopnia równego, wyższego i najwyższego.. W formie wyższej wystarczy jedynie dodać przed nimi słowo "more".. Question from @mateusz123g67 - Szkoła podstawowa - PolskiZadanie: zapisz po 5 przymiotników i przysłówków w stopniu wyższym i najwyższym dopisz do nich wyrazy o znaczeniu przeciwstawnym Rozwiązanie: młody młodszy najmłodszy stary dobry lepszy najlepszy zły ładny ładniejszyMożliwe jest również stopniowanie w ten sposób przymiotników, które tworzą stopień wyższy regularnie albo nieregularnie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt