Uzupełnij tabelę wyraz pochodny parafraza słowotwórcza

Pobierz

PARAFRAZA SŁOWOTWÓRCZA - opis wyjaśniający znaczenie wyrazu pochodnego (derywatu), zawierający wyraz podstawowy.. wyrazy pochodne parafraza słowotwórcza granie człowiek zajmujący się morzem łapka cecha rzeczy .Uzupełnij tabelę.. Analiza słowotwórcza wyrazów.. np. domek - dom.. wymysł - 'coś, co zostało wymyślone'.. wyrazy pochodne parafraza słowotwórcza granie człowiek zajmujący się morzem łapka cecha rzeczy zielonej nauczycielka 3.. G. Cząstka słowotwórcza stojąca po podstawie słowotwórczej.. Analiza słowotwórcza wyrazu i związane z nią pułapkiWyraz pochodny.. Wyraz pochodny Znaczenie (parafraza słowotwórcza) Wyraz podstawowy Formant zbiegać z-śpiewać -ak to, że coś lata -anie herbaciarnia herbata kobieta nauczyciel czarownik ten, kto jest przystojny -ak1.. 2021-10-21 18:52:21 Kobieta powinna przejść przez życie cicho i spokojnie rozważ trafność słów Anieli Dulskiej odnosząc się do całego dramatu i współczesnych realiów 2021-10-21 18:26:132.. Za pomocą wskazanych przyrostków utwórz rzeczowniki.2.. wyrazy pochodne parafraza słowotwórcza żabka gotowanie cecha rzeczy białej człowiek zajmujący się rolą kobieta krawiec 3.. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.WYRAZ POCHODNY to wyraz utworzony od wyrazu podstawowego.. pisać - pisarstwo, dom - domownik … .. roztrwonić ..

Uzupełnij tabelkę odpowiednimi wyrazami.

.wyraz pochodny wyraz podstawowy słonik słoń pijalnia pije muszysko mucha afrykanin afryka wytrfałość wytrfa wędrowiec wędrówka kawiarenka kawiarnia rosjanka rosja …Uzupełnij tabelę.. podstawa formant wyraz pochodny parafraza słowotwórcza wyraz podstawowy aktorka zaśpiewać BelgWyraz pochodny I podstawa słowotwórcza I format rybka wystartować .B.. Cząstka, za pomocą której tworzymy wyraz pochodny.. Od podanych wyrazów utwórz wskazane części mowy.. Zadaniem analizy słowotwórczej jest wykazanie od jakiego słowa i za pomocą jakiego elementu łączącego został utworzony wyraz, który analizujemy.Napisz rozprawkę czy zgadasz się ze stwierdzeniem ze każdy z nam jest odysem 2021-10-24 20:28:03; Scharakteryzuj świat przedstawiony w opowiadaniu pt.,,Pax".. Uzupełnij tabelę.. podobieństwo.. Wyraz podstawowy.. -ca Możliwe odpowiedzi: 1. zielonawy, 2. dmuchanie, 3. mądrość, 4. artystka, 5. sprzedawca, 6. podleczyć, 7. wykonawca, 8. otyłość, 9. prasówka, 10. podliczyć, 11. motorówka, 12. dawca, 13. farbiarnia, 14. wyścigówka, 15. pisarka, 16. długawy, 17. księgarnia, 18. dłubanie, 19. plastyczka, 20. podpisać, 21. szarawy, 22. zazdrość, 23. spalanie, 24. suszarnia pod .WYRAZ PODSTAWOWY to wyraz, od którego tworzone są inne wyrazy.. Za pomocą wskazanych przyrostków utwórz rzeczowniki.. W podanych parach zaznacz formanty i nazwij je..

Uzupełnij tabelę i podkreśl formanty w wyrazach pochodnych.

Wyraz pochodny Parafraza słowotwórcza ogródek niewielki ogród UWAGA!. 1.Uzupełnij tabelę.. Napisz parafrazy słowotwórcze powstałych wyrazów.. PARAFRAZA SŁOWOTWÓRCZA - opis wyjaśniający znaczenie wyrazu pochodnego (derywatu), zawierający wyraz podstawowy np. domek - 'mały dom' szklarz - 'ten, kto szkli' wymysł - 'coś, co zostało wymyślone' 2.. WYRAZ POCHODNY to wyraz utworzony od wyrazu podstawowego.. pisać - pisarstwo, dom - domownik, biegać - bieżnia, cukier - cukierniczka.. przyrostek wyraz pochodny parafraza .Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam.. Uzupełnij tabelkę.. F. Wyraz, który został utworzony od innego wyrazu.. a) atom, paluch, chemia b) miłość, nienawiść, babsko c) zabawa, przygoda, dyskoteka d) kluczyk, krzyżówka, rebus 2.. Kategoria i typ słowotwórczy.. Wyraz podstawowy.. Kategoria znaczeniowa-arka-ak-arnia-ek-anin.. szklarz - 'ten, kto szkli'.. przyrostek wyraz pochodny parafraza .8. malować - namalować ………………….. kotek - koteczek …………………Wyodrębnij część wspólną wyrazu podstawowego i pochodnego - to podstawa słowotwórcza.. Parafraza słowotwórcza: mały stół; Podstawa słowotwórcza: stol; Formant -ik; Oboczności: o:ó l:ł; Co to jest rodzina wyrazów?Parafraza słowotwórcza - definicja wyrazu pochodnego, która podkreśla jego związek z wyrazem podstawowym (uczeń = ten, kto się uczy)..

Przykład: Wyraz pochodny do analizy: stolik.

SŁOWOTWÓRSTWO to nauka, która zajmuje się budową wyrazów pochodnych, ich relacjami formalnymi i znaczeniowymi z wyrazami podstawowymi oraz wyjaśnia pochodzenie wyrazów.Dokonaj analizy słowotwórczej wyrazów pochodnych.. Wyraz pochodny Znaczenie (parafraza słowotwórcza) Wyraz podstawowy Formant zbiegać z- śpiewać -ak to, że coś lata -anie herbaciarnia herbata kobieta nauczyciel czarownik ten, kto jest przystojny -ak 2.. WYRAZ/Y MOTYWUJĄCY/E - wyraz, od którego został utworzony dany wyraz pochodny.. Postaw na dokładność i rzetelność informacji zamieszczonych na naszej stronie dzięki zweryfikowanym przez eksperta pomocom edukacyjnym!Chcę odpowiedzi od tego sprawdzianu 1. mądryUzupełnij tabelę.. Zadaniem analizy jest wykazanie, od jakiego słowa i za pomocą jakiego elementu łączącego został utworzony wyraz, który analizujemy.. Do podanych wyrazów podstawowych dopisz wyrazy pokrewne o wskazanym zabarwieniu emocjonalnym.. Wyraz pochodny Znaczenie (parafraza słowotwórcza) Wyraz podstawowy Formant myszka mała mysz mysz -ka suszarka -arka to, że ktoś śpiewa śpiewać-anie malinowy malina mały warkocz -yk starość cecha kogoś starego ten, kto maluje-arz 4.Analiza słowotwórcza wyrazów..

Parafraza słowotwórcza.

Napisz parafrazy słowotwórcze powstałych wyrazów.. fakt, że coś jest do czegoś podobne.. Określ punkt kulminacyjny i puentę.. Wyraz pochodny.. suszarka.. (5p) wyrazy pochodne parafraza słowotwórcza granie to że ktoś gra marynarz człowiek zajmujący się morzem łapka mała łapa Zieleń 0 cecha rzeczy zielonej nauczycielka kobieta nauczyciel 3.. Uzupełnij tabelę i podkreśl formanty w wyrazach pochodnych.. ogrodnik.. Podstawa słowotwórcza (temat słowotwórczy) - część wyrazu podstawowego, która wchodzi w skład wyrazu pochodnego, np. kop-arka (od kopać ).. 1.Uzupełnij tabelę.. Kategoria i typ słowotwórczy.. podobny.. Za pomocą wskazanych przyrostków utwórz rzeczowniki.. W którym szeregu znajdują się wyrazy tylko o znaczeniu obojętnym?. Wyrazy złożone.. Uzupełnij tekstPARAFRAZA SŁOWOTWÓRCZA WYRAZU POCHODNEGO - taki opis znaczenia wyrazu, w którego wyjaśnieniu jest zawarty wyraz podstawowy, np.. Wyraz, od którego został utworzony inny wyraz.. SPRAWDZIAN ZE SŁOWOTWÓRSTWA Grupa II.. H.Wyraz pochodny.. (8p) (przykładowe odpowiedzi) -isko składowisko miejsce gdzie się coś składa -arnia spalarnia miejsce gdzie się spala -ik fotelik mały fotel -ość otyłość cecha kogoś otyłego 4.1. wyraz pochodny parafraza słowotwórcza wyraz podstawowy podstawa słowotwórcza formant oboczności psisko wielki, zły pies pies pies -ko e- główka ręczny nóżka 5.. WYRAZ/Y MOTYWUJĄCY/E - wyraz, od którego został utworzony dany wyraz pochodnyUzupełnij rodzinę wyrazów.. wyrazy pochodne parafraza słowotwórcza granie człowiek zajmujący się morzem łapka cecha rzeczy zielonej nauczycielka 3.. |wyraz podstawowy |wyraz pochodny |formant |nazwa formantu |oboczności |.Analiza słowotwórcza wyrazów Co to jest analiza słowotwórcza.. To taki opis znaczenia wyrazu, w którego wyjaśnieniu jest zawarty wyraz podstawowy.. bezokolicznik miejsce wykonywaniaUzupełnij tabelę i podkreśl formanty w wyrazach pochodnych.. Uzupełnij tabelę i podkreśl formanty w wyrazach pochodnych.. góra …ny pa……ek …ysty …ski …al …owaty …ski …ka Stwórz parafrazę słowotwórczą podanych wyrazów i podaj wyraz podstawowe.. Wskaż ewentualne oboczności.. W niektórych przypadkach może to być cały wyraz podstawowy: dom-ek (od dom ).ANALIZA SŁOWOTWÓRCZA RZECZOWNIKÓW 1.. Wyraz pochodny może być jednocześnie wyrazem podstawowym dla innego wyrazu, np.Słowotwórstwo - dział gramatyki zajmujący się budową morfologiczną wyrazów i tworzeniem nowych wyrazów.. człowiek, który jest mądry.. Aby jej dokonać musimy porównać ze sobą wyrazy pokrewne, ustalić kolejność ich powstawania i wyodrębnić cząstki wspólne,wyraz podstawowy dzielimy na temat i końcówkę, dom -Ø; dam -a; pis -ać; Wyraz pochodny - wyraz utworzony od wyrazu podstawowego za pomocą formantu; dzieli się na podstawę słowotwórczą i formant, np.: dom - domek, dama - damski, pisać - napisać.. Występuje w wyrazach pochodnych utworzonych poprzez odrzucenie końcowej części wyrazu podstawowego.. Wyrazy pokrewne to wyrazy należące do jednej rodziny.. Uwaga!. Rodzina wyrazów - grupa wyrazów o wspólnym znaczeniu podstawowym, zawartym w rdzeniu.. Wyraz pochodny Parafraza słowotwórcza Wyraz podstawowy Podstawa słowotwórcza Formant Oboczności dróżka mroźny 2.. Dokonaj analizy słowotwórczej.. Przykład .. np. domek - 'mały dom'.. tynkarz.. Znaczenie (parafraza słowotwórcza) Wyraz podstawowy; Formant; .. Uzupełnij tabelę.. a) grać .Pobierz plik dopisz_wyrazy_podstawowe_i_pochodne_według_wzoru_grać_wygrać_wygrana już teraz w jednym z następujących formatów - PDF oraz DOC.W skład tej pomocy edukacyjnej wchodzą materiały, które wspomogą Cię w nauce wybranego materiału.. Wyrazy złożone.. Uzupełnij..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt