Wpisz podane w nawiasach rzeczowniki z rodzajnikami

Pobierz

die Musik • der Lehrer • das Zentrum • der Unterricht • der Computer • der .. Zobacz więcej.. Ola 94332 Polub to zadanie 1) die Rockmusik pokaż więcej.. Oceń tę odpowiedź: Średnia : 4.4 Zadaj to pytanie HistoriaUzupełnij zdania 9.1.-9.4., wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie.. Zapisz skrót nazwy przypadka, w których występuje orzecznik.Rodzaj rzeczowników osobowych związany jest z rodzajem naturalnym, czyli płcią nazywanych przez nie osób: ten mężczyzna ta kobieta to dziecko.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeżeli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. pan - pani nauczyciel - nauczycielka.. strona.. ci mężczyźni te kobiety te dzieci.. pomarańcza.. lokator - lokatorka turysta - turystka.Każdy rzeczownik ma jeden określony rodzaj: męski, żeński lub nijaki.. Z podanych wyrazów utwórz rzeczowniki złożone i zapisz je wraz z rodzajnikami .Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. 2022-05-29 10:27:58 Czy matka balladyny powiedziała że powie chmurą 2022-05-24 19:12:29; Zadanie z dziadów cz.4 2022-05-22 19:13:21; Wyjaśnij, jaką rolę w przytoczonym fragmencie utworu Adama .Uporzadkuj litery tak aby powstaly rzeczowniki.. bielszczanin - bielszczanka Mirosław - Mirosława..

następnie zapisz je z rodzajnikami.

2012-10-30 18:48:06; Przekształć poniższe zdania tak, aby rzeczowniki miały formę liczby mnogiej 2013-01-03 19:23:42; Wpisz rzeczowniki w odpowiedniej formie l mnogiej: W tej siecie porwało się kilka (oko) _____.. MEINE TAG opisz swój dzień po niemiecku używając podanych zwrotów: putzt die zahne(6.25) fruhstuckt (6 .. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Zapisz je wraz z rodzajnikiem określonym.. przyjaciółka.. Wpisz w każdą lukę właściwy czasownik w odpowiedniej formie.. Uzupełnij zdania.. 2022-05-29 13:55:15 Na podstawie wybranego utworu literackiego napisz opowiadanie o samotnej podróży, która odmieniła życie bohatera.. … .1.podane w nawiasie czasowniki wstaw w odpowiedniej formie w czasie present simple.. ( ein kind)Język niemiecki Gimnazjum rozwiązane 1.Wpisz podane rzeczowniki z rodzajnikami w dopełniaczu 1.. W podanych zdaniach podkreśl rzeczowniki i nad każdym zapisz przypadek podmiot odpowiada wyłącznie na pytanie kto?. 2011-11-08 15:50:55; zapisz podane rzeczowniki w dopełniaczu liczby pojedyńczej 2010-12-13 16:22:05; Wpisz kolejno do krzyżówki rzeczowniki od których utworzono podane przymiotniki i odczytaj hasło.Rzeczownik to szafranowy na 7 liter..

następnie zapisz je z rodzajnikami .

(Ihr Name) - N, O, W, A, K. - Wohin gehst du?Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. uniwersytet.. Czasami nie dodaje się końcówki w ogóle, np. der Apfel - die Äpfel.Utwórz rzeczowniki złożone.. Dlatego w zdaniu występuje w różnych formach, np: Uwaga!Oct 8, 2021Rzeczowniki z rodzajnikami l. poj i mnoga.. Zapisz je poniżej wraz z rodzajnikami.. Question from @Buhhhasssssssss - Szkoła podstawowa - Język niemiecki.. Uzupełnij zdania rzeczownikami w odpowiedniej formie.. February 2019 0 3 Report.Czy stary człowiek ma szansę na godne życie?. 4) …………………………………………………………….Język niemiecki - liceum Utwórz rzeczowniki złożone.. Zapisz je wraz z rodzajnikiem określonym.. Uzupełnij dialogi rodzajnikami określonymi, nieokreślonymi lub przeczeniem kein w odpowiedniej formie: 1.Z podanych wyrazów utwórz rzeczowniki złożone i zapisz je wraz z rodzajnikami .. Question from @Natka45377 - Gimnazjum - Język niemiecki.. 2010-10-26 15:22:29; Uzupełnij zdania poprawnymi formami czasowników w nawiasach .Wpisz podane w nawiasach rzeczowniki w odpowiedniej formie.. 2011-11-08 16:57:58; Uzupełnij zdania odpowiednimi formami rzeczowników podanych w nawiasach.. Pytanie 3. wpisz liczbę mnogą (z .Odmień przez przypadki i liczby rzeczowniki: mur, cukier..

Pytanie 2. wpisz liczbę mnogą (z rodzajnikiem) do słowa: señora.

1 Zobacz odpowiedź a na kied to ?. Dec 2, 2021Feb 7, 2022Dec 21, 2021wpisz rzeczowniki pls pomocy 2015-03-01 20:46:59; Podane słowa napisz w dopełniaczu.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.Uzupełnij zdania odpowiednimi formami podanych rzeczowników 2017-02-16 18:53:30; Uzupełnij zdania właściwymi formami czasowników.. Reklama Użytkownik Brainly Odpowiedź:Podkreśl formy narzędnika.. Question from @Olaolioliwka - Gimnazjum - Język niemiecki .. Uporzadkuj litery tak aby powstaly rzeczowniki.. Pytanie 1. połącz wyrazy polskie z hiszpańskimi.. Określ ich formy fleksyjne.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Przykład dom, pokój, mężczyzna, ołówek - rodzaj męski (r. pani, kość, kobieta, ekierka - rodzaj żeński (r. ż.) okno, muzeum, pisklę, pole - rodzaj nijaki (r. n.) Rzeczownik odmienia się przez przypadki i liczby..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt