Przyczyny powstawania dziury ozonowej w punktach

Pobierz

Stosowano ich do produkcji tworzyw sztucznych, w aerozolach oraz w lodówkach .Powstawanie dziury ozonowej.. 2008-10-23 15:21:24;Chlor łączy się również z ich cząsteczkami i powoduje przyśpieszenie powstawania dziury ozonowej.. Skutkuje to przepuszczaniem przez warstwę ozonową większej ilości promieniowania ultrafioletowego .Dziura ozonowa powstaje pod wpływem niszczenia warstwy ozonowej przez uwalniane do atmosfery związków chemicznych zwanych freonami i halonami.. W wyniku działania promieniowania ultrafioletowego freony przechodzą fotolizę, której produktem są uwolnione atomy chloru.. 1989 rok - 15 301, 1995 rok- 3120, 2000 rok - 485, 2005 rok - 171 .a/ dziura ozonowa powstaje wskutek niszczenia warstwy ozonowej przez zwiazki chemiczne zwane freonami.. Na początku antarktycznej wiosny (wrzesień-październik) w 1985r.. Dziura ozonowa, to zjawisko polegające na obniżeniu stężenia ozonu w atmosferze ziemskiej.. Promienie ultrafioletowe niekorzystnie wplywaja na organizmy zywe.. Istnieje klika czynników przyczyniających się do tej sytuacji.. Są to chloro-fluoro-bromo- pochodne węglowodorów (a w szczególności metanu i etanu), które miały rozpraszać się w środowisku i być nieszkodliwe dla organizmów żywych.. Po II wojnie światowej stały się one bardzo popularne.. Pierwszym z nich są wiatry stratosferyczne.. Pytania ..

Przyczyny powstawania dziury ozonowej?

Nie jest to jednak dziura w dosłownym znaczeniu tego słowa - w warstwie ozonowej nie powstają dziury, czy luki tylko zawartość ozonu spada.. Wszystkie pytania; Sondy&Ankiety; Kategorie .. Powodują one przesunięcie bogatego w ozon powietrza znad równika, w kierunku biegunów.Przyczyny powstawania dziury ozonowej .. Rekrutacja Moderatorzy; Encyklopedia ; zapytaj.onet.pl.. Ozon reaguje z atomami chloru i rozpada się na zwykły tlen dwuatomowy.-szkodliwe promieniowanie UV na organizmy żywe -duża porcja promieni UV docierających do ziemii -zmiany nowotworowe u ludzi i zwierząt -zakłócenie równowagi całych ekosystemów - przyspieszenie procesów starzenia się skóry - zwiększenie ryzyka zarażenia chorobami wirusowymi i pasożytniczymiPowiększanie się dziury ozonowej powoduje większe promieniowanie promieni UV-B, które z kolei zwiększają ryzyko raka skóry, zaćmy i osłabionego układu odpornościowego.. Chlor zaczyna reagować z ozonem i powstaje równie aktywny tlenek chloru .Punkty i odznaki; Przydatne linki / FAQ; Wyszukaj użytkownika; Czym są ostrzeżenia?. Jednocześnie promienie słoneczne oddziałują na przedostające się do atmosfery freony i rozkładają je na chlor, węgiel i fluor..

2013-01-28 16:37:40; Jakie są przyczyny i skutki dziury ozonowej?

Zmniejszenie się ilości ozonu w atmosferze może mieć poważne konsekwencje dla życia na Ziemi.. Pojawienie się rozległej i głębokiej dziury ozonowej umożliwiają warunki meteorologiczne panujące w stratosferze antarktycznej w czasie zimy (czerwiec-sierpień).Przyczyny powstawania dziury ozonowej Ozon stratosferyczny powstaje na skutek działania promieni UV na cząsteczki tlenu.. mamy 303 465 473 .. Chlor wchodzi następnie w reakcję z ozonem prowadząc do tworzenia się tlenków i zwykłego tlenu.Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Jakie są przyczyny i skutki dziury ozonowej?. Promieniowanie UV-B może.pierwszym i podstawowym skutkiem oddziaływania dziury ozonowej na ziemię jest globalne ocieplenie, czyli znaczna zmiana warunków klimatycznych w różnych częściach ziemi, zjawisko zwane efektem cieplarnianym prowadzi do topnienia górskich lodowców oraz do ogólnych zaburzeń klimatu, na przykład przechodzenia z mroźnych zim do upalnego lata bez …Ozon stratosferyczny powstaje w wyniku oddziaływania promieniowania ultrafioletowego pochodzącego ze Słońca na cząsteczki atmosferycznego tlenu.. Szkodliwy jest już nawet jednoprocentowy ubytek.Różnice pomiędzy półkulą północną i południową wynikają głownie z tego, że najpoważniejsze zniszczenia warstwy ozonowej stwierdzono nad Antarktydą..

Okazało się że za niszczenie warstwy ozonowej odpowiedzialne są gazy z grupy freonów.

Pod wpływem promieniowania ultrafioletowego freony ulegają fotolizie, w wyniku czego uwalniane zostają atomy chloru.. U ludzi moga oslabiac system immunologiczny, moze przyczynic sie do powstawania chorob nowotworowych, raka skory, a takze powoduje starzenie sie skory.Przyczyny powstawania dziury ozonowej.. po raz pierwszy stwierdzono znaczny, bo 40%, spadek stężenia ozonu.. To piękne zjawisko noszące nazwę chmury stratosferycznej to zamarznięte kryształki wody i/lub kwasu.. Powstały ozon zanika w reakcji katalitycznego rozpadu z atomami chloru, uwolnionymi po rozpadzie freonów.Dziura ozonowa powstaje wskutek niszczenia warstwy ozonowej przez związki chemiczne, zwane freonami.. Szkoła - zapytaj eksperta (1564) Szkoła - zapytaj eksperta (1564) Wszystkie (1564) Język angielski (822) Język polski (380) Matematyka .Dziura ozonowa, czyli obniżenie grubości warstwy ozonu w górnej części stratosfery, występuje głównie nad Antarktydą.. Chlor wchodzi w reakcję z ozonem, tworząc równie aktywny tlenek chloru (ClO) oraz zwykły tlen (O2).· Promienie UV powodują także przyspieszenie procesów starzenia się skóry.. Są to związki chemiczne, które w wyniku promieniowania ultrafioletowego rozkładają się na węgiel, fluor i chlor.. Jeśli do środowiska wciąż wydzielane będą freony i inne gazy niszczące ozon, to w niedalekiej przyszłości dziura ozonowa powiększy znacznie swój rozmiar i wkrótce pojawi się nad całą kulą ziemską.Przyczyny tworzenia się dziury ozonowej: Przyczyną tworzenia się dziury ozonowej jest niszczenie ozonu w atmosferze przez freony..

W 10 punktach przedstawiono wykresy z tendencjami zmian zużycia w latach 1989‑2014 w wybranych krajach.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt