Wpisz odpowiednie imiesłowy

Pobierz

Słuchając wiadomości, wykipiało mleko.. Dlatego nazywamy je formami nieosobowymi.. Prokurator nie przedstawił.. dowodów.. - Uprzedni - łszy, wszy 2.. .Krzysztof poszukuje dobrego mechanika,.rowery.. zmartwić naprawiać.Imiesłowy przysłówkowe dzielimy na: a) współczesne ~ tworzymy je od czasu teraźniejszego ~ posiadają zakończenie: - ąc Przykład IDĄC do sklepu spotkałem kolegę.. Tę uzdolnioną aktorkę widziałam w telewizji.. ………………………….. Wysłuchał tych słów, nawet (….). Określ ich rodzaj.. ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………1) OSEDŻOWIE - imiesłów przysłówkowy uprzedni i imiesłów przymiotnikowy czynny 2) IROKEZI - imiesłów przysłówkowy uprzedni 3) NAWAHOWIE - imiesłów przymiotni-kowy bierny 4) PUEBLO - imiesłów przymiotnikowy bierny i imiesłów przysłówkowy współ-czesny 5) SEMINOLE - dwa imiesłowy przymiot-nikowe bierne 43Wskaż prawidłową odpowiedź: 1.. Podkreśl imiesłowy nieodmienne: Zaczął pilnie nasłuchiwać.. Der Kellner hat den Gasten Kaffe und Kuchen .. Vor 10.. 2) Wybierz właściwą formę czasownika3.. Rower Janka był zakonserwowany na zimę i schowany na strychu.Wpisz czasownik posiłkowy haben w odpowiedniej formie oraz poprawny imiesłów bierny podanych czasowników.. Wróciwszy do pokoju, zadzwonił telefon.. Widok zaniedbanych kamienic podziałał na mnie przygnębiająco..

Wpisz odpowiednie imiesłowy.

Kiedy stosujemy imiesłów uprzedni, a kiedy współczesnyZadanie Raperape Wpisz odpowiednie imiesłowy w języku niemieckim.. Przeczytawszy książkę,, położył się do łóżka.. b) uprzednie ~ tworzymy je od czasu przeszłego ~ posiadają zakończenia: - łszy - wszy Przykład Nie ZNALAZŁSZY drogi, wróciłem do domu.Imiesłowy Zacznijmy od tego, że imiesłowy nie są samodzielnymi częściami mowy, a jedynie formami gramatycznymi czasownika.. przekonywać.. 23.03.2020 r. Przypomnij wiadomości dotyczące imiesłowu przymiotnikowego z podręcznika - str. 142, a następnie wykonaj polecenia.1.Z podanego tekstu wypisz imiesłowy i określ ich typ: Zmęczywszy się podróżą, marzyłem o gorącej herbacie.. wejść.. Zakonserwowany, schowany - imiesłów przymiotnikowy bierny Czekając - imiesłów przysłówkowy współczesny Spóźniających - imiesłów przymiotnikowy czynny Zmęczywszy - imiesłów przysłówkowy uprzedni 2.. Zaskoczony był treścią rozmowy.. e) ptak , który fruwa - .. Wypisz z tekstu imiesłowy przysłówkowe .. Różnią się od pozostałych form czasownikowych tym, że nie odmieniają się przez osoby.. Imiesłowy przysłówkowe są nieodmienne, pochodzą od czasownika i mają charakterystyczne końcówki: - Współczesny - ąć.. Jaką pełnią funkcję składniową (tzn. jaką są częścią zdania)?Wyróżniamy dwa typy tych imiesłowów: współczesny - zakończony na -ąc, np. wołając, pisząc, mówiąc, uprzedni - zakończony na -wszy (po samogłoskach np. wróciwszy, napisawszy) lub na -łszy (po spółgłoskach np. zmókłszy, przyszedłszy ).Utwórz i wpisz odpowiednie imiesłowy..

Wpisz odpowiednie imiesłowy przysłówkowe.

Kiedy końcówka -wszy, a kiedy -łszy - Oglądał - Oglądawszy - Zjadł - zjadłszy SAMOGŁOSKA - Wszy SPÓŁGŁOSKA - Łszy 3.. Napisz, do jakiej średniowiecznej koncepcji stosunków między władzą świecką a duchowną nawiązano w tekście źródłowym.. Wytrwale realizował swoje plany, (….). oglądać się na innych.. Tańcząc w klubie, zauważyła stojącego pod ścianą chłopaka.. …………………………………….. - Odrabiamy.pl Język polskiZadanie 5 strona 28 Kształcenie ję Podkreśl w zdaniach imiesłowy i wpisz je w odpowiednich miejscach tabeli.. (Machać).. napisany, zielony, pompując, zaczepiwszy, wyjęty, spisany, koncentrując, człowiek bez doświadczenia - …………………………………………………………….. Spacerowała,.za rękę niezdarnie .malca.. Szedł .. książkę.. * Będąc w Warszawie , zwiedził Stare Miasto.4.Utwórz i wpisz odpowiednie imiesłowy: Tata,.. do domu, usiadł w fotelu.. losy bohaterów, które wzruszają - gra aktorska, która porywa - de 3.Imiesłowy Przysłówkowe 1.. Wypisz z tekstu wszystkie czasowniki i imiesłowy czasu przeszłego.. energicznie rękami, starali się choć trochę rozgrzać.Utwórz i wpisz odpowiednie imiesłowy: 2011-01-01 19:26:05 Utwórz wszystkie możliwe imiesłowy i podaj ich rodzaj.. Dopisz odpowiednie imiesłowy przymiotnikowe.. Dopisz odpowiednie imiesłowy przymiotnikowe.. Lp czasownik aspekt czasownika imiesłów przymiotnikowy czynny Zaznacz odpowiednie imiesłowy czasu przeszłego..

Podkreśl imiesłowy.

Słuchając, myślał o jutrzejszym, niełatwym dniu.. Jeśli nie można utworzyć imiesłowu, postaw kreskę.. 4 pkt 2.4.. Spostrzegłszy na powierzchni stawu czarnego łabędzia, sięgnęła po schowany w tor- bie aparat fotograficzny.4.Utwórz i wpisz odpowiednie imiesłowy: Tata,.. do domu, usiadł w fotelu.. Tam, gdzie to możliwe, określ formę gramatyczną.. Podkreśl imiesłowy przymiotnikowe i zapisz, jaką funkcję składniową pełnią one w podanych zdaniach.. [ powiedzieć] 4. wejść Spacerowała,.za rękę niezdarnie .malca.. Grzmiący głos dochodził zza ściany.. - - Pytania i odpowiedzi - Język niemiecki .. [ czytać] .. to, wyszedł z pokoju.. SIEDZĄC na wykładzie, myślałem, że zasnę.. Podane wyrazy wpisz w odpowiednie rubryki tabeli.. Przeczytaj podane zdania.. Nie czekając na spóźniających się kolegów, poszedłem na umówione spotkanie do klubu.. losy bohaterów, które wzruszają - gra aktorska, która porywa - de - pl-study 3.. Zabłądziwszy w górach, schronił się do starej chaty.. mrugnąć okiem.. a) kwiat, który kwitnie - .. b) książka , którą ktoś przeczytał - .. c) chłopak , który się zakochał- .. d) oczy , które błyszczą -.. Wyjaśnij, na czym ona polegała.Imiesłowy- nietypowe formy czasownika - karta pracy.. Marzyć - wymarzony, marzący, marząc, wymarzywszy Drzemać - wydrzemany, drzemiący, drzemiąc, wydrzemawszy1.Wypisz i nazwij imiesłowy..

Dopisz odpowiednie imiesłowy przymiotnikowe.

losy bohaterów, które wzruszają - gra aktorska, która porywa - dekoracje, które zachwycają - dziura, którą ktoś zaszył - przeżycia, których się nie zapomina - 4. od wyrazów : 2010-03-20 17:10:15 Najnowsze zadaniaWpisz podane imiesłowy w odpowiednie rubryki tabeli.Podane imiesłowy wpisz w dwie kolumny: spojrzawszy, przepisany, jadąc, szalejąca, zepsuta, dryfująca, zwiedziwszy, grając .. Od podanych czasowników utwórz odpowiednie formy imiesłowów.. trzymać dreptać Utwórz odpowiednie imiesłowy i zapisz je z przeczeniem "nie".. Ten chłopak był niezwykle utalentowany..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt