Wątpliwości należy tłumaczyć na niekorzyść strony która zredagowała umowę

Pobierz

Ryzyko wątpliwości wynikających z niejasnych postanowień umowy, nie dających usunąć się w drodze wykładni, powinna bowiem ponieść strona, która zredagowała umowę.Wątpliwości co do treści umowy ze świadczeniodawcą należy tłumaczyć na niekorzyść Narodowego Funduszu Zdrowia, który zredagował umowę.. Ryzyko wątpliwości wynikających z niejasnych postanowień umowy, nie dających usunąć się w drodze wykładni, powinna bowiem ponieść strona, która zredagowała umowę.Należy podzielić pogląd, że także na gruncie prawa polskiego, i to nie tylko w zakresie stosunków z udziałem konsumentów (art. 385 § 2 KC Ryzyko wątpliwości wynikających z niejasnych postanowień umowy, nie dających usunąć się w drodze wykładni, powinna ponieść strona, która .Tym bardziej należy je tak wykładać w sytuacji, gdy strona powodowa przy formułowaniu umowy korzystała z profesjonalnej pomocy prawnej.. Wyrok SA w Warszawie z dnia 5 lipca 2012 r., sygn.. W niedawnym wyroku z dnia z dnia 9 października 2014 r., IV CSK 10/14, Sąd Najwyższy zważył zaś, że wątpliwości co do znaczenia oświadczeń zawartych w dokumencie powinny być tłumaczone na .W przypadku obciążenia wykonawcy takim obowiązkiem inwestor powinien zadbać, aby został on wyrażony w umowie precyzyjnie - na gruncie prawa polskiego powstałe wątpliwości należy tłumaczyć zgodnie z regułami wykładni oświadczeń woli wynikającymi m.in. z art. 65 § 2 k.c., a wątpliwości nie dające się w ten sposób ..

), wątpliwości należy tłumaczyć na niekorzyść strony, która zredagowała umowę.

W umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu.Wątpliwości, co do treści umowy należy tłumaczyć na niekorzyść strony, która zredagowała umowę.. Ryzyko wątpliwości wynikających z niejasnych postanowień umowy, niedających usunąć się w drodze wykładni, powinna ponieść strona, która zredagowała umowę.. Sąd Najwyższy w uchwale siedmiu sędziów przyjąłZdaniem Sądu na gruncie prawa polskiego, i to nie tylko w zakresie stosunków z udziałem konsumentów wątpliwości należy tłumaczyć na niekorzyść strony, która zredagowała umowę.. Oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których złożone zostało, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje.. ), wątpliwości należy tłumaczyć na niekorzyść strony, która zredagowała umowę.. Oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których złożone zostało, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje.. ), wątpliwości należy tłumaczyć na niekorzyść strony, która zredagowała umowę.. Ryzyko wątpliwości wynikających z niejasnych postanowień umowy, niedających usunąć się w drodze wykładni, powinna bowiem ponieść strona, która zredagowała umowę - pisze Tamara Zimna, autorka książki "Kara umowna w kontraktach z Narodowym Funduszem Zdrowia", która ukazała się nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer.Stwierdził on, że dokonując wykładni umowy, wątpliwości należy tłumaczyć na niekorzyść strony, która zredagowała umowę..

Ryzyko takich wątpliwości powinna ponieść strona, która zredagowała umowę.k.c.

Ryzyko wątpliwości wynikających z niejasnych postanowień umowy, nie dających usunąć się w drodze wykładni, powinna bowiem ponieść strona .Wobec odmiennego rozumienia przez strony zapisu umowy dotyczącego opłat z tytułu bezumownego korzystania z lokalu Sąd Rejonowy po ustaleniu, że umowę najmu przygotowała pozwana, przyjął że przy wykładni umowy wątpliwości należy tłumaczyć na niekorzyść strony, która zredagowała umowę, powołując się na wyrok Sądu .nieusuwalne wątpliwości należy tłumaczyć na niekorzyść tej strony kontraktu, która zredagowała umowę Istotność: Dodano: 17 kwietnia 2020 , Opublikował(a): Aleksandra Stachelek Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Toruniu Osoba, która wytworzyła informację: Sędzia Izabela Foksińska Data wytworzenia informacji .Ryzyko wątpliwości wynikających z niejasnych postanowień umowy, niedających się usunąć w drodze wykładni, powinna bowiem ponieść strona, która zredagowała umowę.Należy podzielić pogląd, że także na gruncie prawa polskiego, i to nie tylko w zakresie stosunków z udziałem konsumentów (art. 385 § 2 k.c.. Należy podzielić pogląd, że także na gruncie prawa polskiego, i to nie tylko w zakresie stosunków z udziałem konsumentów (art. 385 § 2 k.c..

"nie tylko w zakresie stosunków z udziałem konsumentów, wątpliwości należy tłumaczyć na niekorzyść strony, która zredagowała umowę.

Ryzyko wątpliwości wynikających z niejasnych postanowień umowy, nie dających usunąć się w drodze wykładni, powinna bowiem ponieść strona, która zredagowała umowę.że nieusuwalne wątpliwości należy tłumaczyć na niekorzyść tej strony kontraktu, która zredagowała umowę, gdyż to na tej stronie spoczywa ryzyko wątpliwości wynikających z niejasnych postanowień.Sąd Najwyższy wyraził w ten sposób pogląd, że wątpliwości w zakresie interpretacji poszczególnych postanowień umownych należy tłumaczyć na niekorzyść tej strony, która była autorem umowy.wątpliwości należy tłumaczyć na niekorzyść strony, która zredagowała umowę.. W umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu.kodeksu cywilnego - cel zamierzony przez jedną stronę, który jest wiadomy drugiej.. Ryzyko wątpliwości wynikających z niejasnych postanowień umowy, niedających usunąć się w drodze wykładni, powinna bowiem ponieść strona, która zredagowała umowę pisze Tamara Zimna, autorka książki Kara umowna w kontraktach z .Wątpliwości co do treści umowy ze świadczeniodawcą należy tłumaczyć na niekorzyść Narodowego Funduszu Zdrowia, który zredagował umowę..

Takie postanowienia budzą często pewne wątpliwości.

Nie można ich usunąć w drodze wykładni.. Ryzyko wątpliwości wynikających z niejasnych postanowień umowy, nie dających usunąć się w drodze wykładni, powinna bowiem ponieść strona, która zredagowała umowę.. ), wątpliwości należy tłumaczyć na niekorzyść strony, która zredagowała umowę.. Ryzyko wątpliwości wynikających z niejasnych postanowień umowy, nie dających usunąć się w drodze wykładni, powinna bowiem ponieść strona, która zredagowała umowę " (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23 lipca 2012 r., I ACa 1299/11).Ponadto dotychczasowe orzecznictwo Sądu Najwyższego wskazywało - również w odniesieniu do umów zawieranych w trybach Prawa zamówień publicznych - że na gruncie prawa polskiego wątpliwości należy tłumaczyć na niekorzyść strony, która zredagowała umowę.. "który jest wiadomy drugiej.. Ten, kto proponuje określone klauzule - ten ponosi ryzyko, że druga strona zrozumie je opacznie…Ryzyko wątpliwości wynikających z niejasnych postanowień umowy, nie dających usunąć się w drodze wykładni, powinna bowiem ponieść strona, która zredagowała umowę (tak Sąd Najwyższy w wyroku z 17.06.2009 r., sygn.. Na gruncie prawa polskiego, i to nie tylko w zakresie stosunków z udziałem konsumentów (art. 385 § 2 k.c.. ), wątpliwości należy tłumaczyć na niekorzyść strony, która zredagowała umowę.. Na gruncie prawa polskiego, i to nie tylko w zakresie stosunków z udziałem konsumentów (art. 385 § 2 K), wątpliwości należy tłumaczyć na niekorzyść strony, która zredagowała umowę".. ), wątpliwości należy tłumaczyć na niekorzyść strony, która zredagowała umowę.. Ryzyko wątpliwości wynikających z niejasnych postanowień umowy, nie dającychW umowie należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu.Na gruncie prawa polskiego, i to nie tylko w zakresie stosunków z udziałem konsumentów (art. 385 § 2 k.c.. Ryzyko wątpliwości wynikających z niejasnych postanowień umowy, nie .Co istotne, Sąd Apelacyjny w Białymstoku podzielił pogląd, że na gruncie prawa polskiego, i to nie tylko w zakresie stosunków z udziałem konsumentów, wątpliwości należy tłumaczyć na niekorzyść strony, która zredagowała umowę.. W praktyce często mamy do czynienia z niejasnymi postanowieniami umowy.. Ryzyko wątpliwości wynikających z niejasnych postanowień umowy, nie dających usunąć się w drodze wykładni, powinna bowiem ponieść strona, która zredagowała umowę..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt